SJP
SŁOWNIK SJP

X

opór

dopuszczalne w grach (i)

opór

1. przeciwstawianie się czyjeś woli lub przemocy, nieuleganie jakiejś sile;
2. zjawisko polegające na przeciwstawianiu się przepływowi prądu elektrycznego; rezystancja
3. siła powstająca przy wprawianiu ciał w ruch lub wywołana ruchem tych ciał i skierowana przeciwnie do kierunku ruchu;
4. sposób hamowania polegający na zbliżeniu ku sobie dziobów nart i oddaleniu piętek; pług

opór

dopuszczalne w grach (i)

opora

w budownictwie: belka podpierająca konstrukcje z innych belek


KOMENTARZE:

trangoul # 2007-11-13

2. znaczenie - to jest tarcie, nie opór [fixed]