SJP
SŁOWNIK SJP

X

osady

dopuszczalne w grach (i)

osady

pokłady powstałe na powierzchni ziemi w wyniku nagromadzenia się produktów wietrzenia skał litych, różnego rodzaju szczątków i okruchów dostarczanych przez organizmy żywe, materiałów naniesionych przez wodę, lodowce, wiatr; skały osadowe

osady

dopuszczalne w grach (i)

osada

1. niemająca praw osiedla ani miasta, niewielka miejscowość skupiająca ludzi trudniących się jedną dziedziną gospodarki, ale nie rolnictwem; ludność takiej miejscowości;
2. sport: załoga, zwłaszcza łodzi wioślarskiej

osady

dopuszczalne w grach (i)

osad

1. substancja nierozpuszczalna, wydzielająca się z roztworu w postaci ciała stałego;
2. wszystko, co osadza się na dnie naczyń, zbiorników itp.;
3. utwór powstający na powierzchni Ziemi na skutek nagromadzenia materiału przez różne czynniki

Osady

niedopuszczalne w grach (i)

Osada

nazwisko

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

profzgloskowa # 2010-08-17

Znaczenie do poprawy. W USJP w liczbie mnogiej jest znaczenie geologiczne:
osady
geol. «utwory powstałe na powierzchni Ziemi w wyniku nagromadzenia materiału przez różne czynniki, np. wodę, lodowce, wiatr, organizmy»
Osady okruchowe, chemiczne, organogeniczne, eoliczne.
Osady rzeczne, lodowcowe, morskie.
△ Osady batialne «osady występujące w strefie batialnej, składające się głównie z kolorowych mułów, rzadziej piasków i żwirów»
△ Osady geosynklinalne «osady tworzące się w obrębie geosynkliny»

Znaczenie wpisane tutaj zaś ma zdecydowanie liczbę pojedynczą - osada.