SJP
SŁOWNIK SJP

X

pakiecik

dopuszczalne w grach (i)

pakiecik

zdrobnienie od: pakiet


KOMENTARZE:

tevex # 2006-03-26

moshna utworzyć flagę 'O'

mirnal # 2012-03-27

PAKIECIK to przesyłka przeznaczona do przesyłania przedmiotów wraz z możliwością dołączania dokumentu, o charakterze korespondencji bieżącej osobistej, o ile nie jest on adresowany do odbiorcy innego, niż adresat pakiecika i nie pochodzi od nadawcy innego, niż nadawca pakiecika. Pakiecik na stronie adresowej powinien być oznaczony pełnym adresem nadawcy i adresata, pakiecik na stronie adresowej powinien być oznaczony napisem "PETIT PAQUET" ("Pakiecik") lub napisem równoznacznym w języku dla kraju, do którego kierowana jest przesyłka, opakowanie przesyłki winno umożliwiać dostęp do zawartości w przypadku jej sprawdzania przez służby celne. Dlatego przesyłki podlegające kontroli celnej powinny być zaopatrzone w nalepkę CN 22 - "Douane" ("Cło") lub CN 23. Możliwość nadania PAKIECIKU jako przesyłki poleconej i/lub ekspresowej. Dopuszczalna masa: 2 000 g.