SJP
SŁOWNIK SJP

paragraf

dopuszczalne w grach (i)

paragraf

1. przepis prawny stanowiący część jakiegoś kodeksu, ustawy, zarządzenia lub podobnego dokumentu;
2. fragment tekstu stanowiący pewną całość, opatrzony zwykle odpowiednim numerem


KOMENTARZE:

mirnal # 2012-09-24

Paragraf to osoba nosząca się i zachowująca niezupełnie jak prawdziwy graf.

~gosc # 2012-09-24

A parada to co zatem? Taka para co da czy tak co niby daje...?
A parapet to taki niby pet? A parawan to taki niby wan. Twoje posty to jakaś parafilia...

mirnal # 2012-09-24

a co powiesz o eksporcie? To także stary, dawny port. A zobacz co to jest parachora. Para to ang. sub. Jeśli potrzeba w jakimś tekście, np. humorystycznym, zastosować Twoje przykłady (parawan czy parapet), to cóż w tym zdrożnego? a co to jest minister?

~gosc # 2013-09-25

spoczko minister

~gosc # 2018-04-01

Jak piszemy
przepis art. 200 § 20
czy art. 200 §20?

~gosc # 2018-04-01

http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=751:przywoywanie-ustaw-i-rozporzdze&catid=44&Itemid=145