SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

pars pro toto

niedopuszczalne w grach (i)

pars pro toto

z łaciny: część za całość;
1. figura stylistyczna, w której część czegoś reprezentuje całość, do której należy, np. liczba szabel zamiast liczba żołnierzy; rodzaj synekdochy;
2. zabieg retoryczny, gdzie podaje się prawdę dotyczącą części zagadnienia, sugerując, że dotyczy ona całości


KOMENTARZE

(brak)