SJP
SŁOWNIK SJP

partykuła

dopuszczalne w grach

partykuła

w językoznawstwie:
1. nieodmienna część mowy pełniąca pomocniczą rolę w zdaniu, polegającą na modyfikacji sensu wyrazu lub wypowiedzi, np. no, niech, bądź, by;
2. partykuła wzmacniająca - partykuła, która wzmacnia znaczenie innego wyrazu, wyrażenia lub zdania, np. -że (po samogłoskach: -ż)


KOMENTARZE:

sellerek # 2011-03-20

Jestem lektorem i uczono mnie, że partykuły to okruchy Hostii lub komunikanktów, znajdujące się na korporale lub puryfikaterzu. Na potwierdzenie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Puryfikaterz

sellerek # 2011-03-20

Znalazłem też zastosowanie tego słowa w odniesieniu do relikwi, jednak nie znam w tym wypadku jego znaczenia.

Przykładowy tekst, w którym zostało zastosowane to słowo:
"Ciało świętego Andrzeja spoczywa w Warszawie (Kościół Jezuitów przy ul. Rakowieckiej), relikwie będące partykułami kości znajdziemy w Baszni Dolnej, Dobiegniewie, Gdyni (Kościół św. Stanisława Kostki) oraz w Torzymiu."

źródło: http://wyborcza.pl/1,75248,5185178.html#ixzz1H8RGiebo

~gosc # 2011-03-20

w powyższym przykładzie może chodzić o partykuły w znaczeniu "fragmenty".

sellerek # 2011-03-20

Też mi się tak wydawało, ale żadnego potwierdzenia nie miałem :P

sellerek # 2011-03-21

Proszę o dodanie chociaż pierwszej definicji..

awep13 # 2012-05-28

to słowa takie jak "nawet","tylko", "chyba", "aby" itp...

~gosc # 2012-10-07

A na pewno jaka to część mowy ?

~gosc # 2012-10-07

przysłówek

~gosc # 2013-09-20

partykuła również w znaczeniu cząstka

~gosc # 2014-02-24

Słownik Doroszewskiego podaje także drugie znaczenie, właśnie jako cząstkę, słowo pochodzi z łaciny (particula).
http://doroszewski.pwn.pl/haslo/partyku%C5%82a/

~gosc # 2015-03-25

Partykuła (wyrazek) to po prostu nieodmienna, niesamodzielna część mowy. Obowiązuje podział na partykuły: wzmacniające i modyfikujące ( np. twierdzące, przeczące, pytające, wątpiące, życzące, rozkazujące...). Tyle, pozdrawiam :)

~gosc # 2015-09-03

@gosc # 2015-03-25
Mam nadzieję, że to było "Tyle, ..." w znaczeniu 'Tyle mam do powiedzenia...', a nie w sensie ucinania dalszej dyskusji. Bowiem wypowiedzi przedmówców były jak najbardziej sensowne, a znaczenie, jakie Pan/i podał/a, choć najbardziej rozpowszechnione w polszczyźnie, jest specyficzne (zawężone), biorąc pod uwagę źródłosłów i uzus w innych językach (por. ang. particle - dosł. cząsteczka).