SJP
SŁOWNIK SJP

X

pecja

dopuszczalne w grach (i)

pecja

część dawnego rękopisu przepisywana następnie przez kopistów


KOMENTARZE:

ppianista # 2007-02-22

He, he...

mala_dlon # 2007-05-28

Czy mam zapamiętać pecję jako "śmiech Pianisty"? Bo brakuje mi innych pomysłów :D

~gosc # 2008-04-05

co to znaczy?

~gosc # 2012-02-02

system pecji - zajmował się sprawdzaniem i wydawaniem dobrze skopiowanych książek w późnośredniowiecznej Europie. Powstał na Uniwesrytecie w Paryżu.

~gosc # 2012-02-06

Termin pecji dot. XIII w. i wiąże się z powstawaniem uniwersytetów i z zapotrzebowaniem na książki. Termin pecja oznacza dzielenie rękopisu przez tzw. stacjonariuszy na części w celu rozdania go do przepisania kopistom. System pecji jest to termin zarezerwowany dla całego procesu kopiowania rękopisu, począwszy od rozdania kopistom poszczególnych fragmentów tekstu do powielenia, przez zebranie skopiowanych fragmentów i kolacjonowanie tekstu, aż do udostępnienia go za drobną opłatą uczącym się studentom.