SJP
SŁOWNIK SJP

X

pensa

dopuszczalne w grach (i)

pensum

określona liczba zajęć dydaktycznych lub naukowych, do odbycia których jest zobowiązana każda osoba nauczająca w danej placówce oświatowej

pensa

dopuszczalne w grach (i)

pens

drobna moneta brytyjska


KOMENTARZE:

(brak)