SJP
SŁOWNIK SJP

X

pensum

dopuszczalne w grach (i)

pensum

określona liczba zajęć dydaktycznych lub naukowych, do odbycia których jest zobowiązana każda osoba nauczająca w danej placówce oświatowej


KOMENTARZE:

stokrotka_9 # 2005-10-23

Co to niby ma znaczyć?

~gosc # 2005-10-23

poczytaj WSWO PWN 2003, str. 960 i apeluj aby ktoś wprowadził to znaczenie...

partycja77 # 2006-05-11

pensum - określona liczba godzin zajęć dydaktycznych i naukowych, do której obowiązany jest pracownik instytucji dydaktycznej i nauk.; zadana lekcja, materiał nauk. do opanowania w określonym czasie.

~gosc # 2013-08-03

Natrafiłem na ten wyraz w książce ,,Raport Pelikana'' Johna Grishama

~gosc # 2015-09-23

Kto ma w rodzinie nauczyciela, ten zna to słowo.