SJP
SŁOWNIK SJP

X

per consensum

niedopuszczalne w grach (i)

per consensum

[czytaj: per konSENsum] z łaciny: w wyniku konsensusu; jednomyślnie, za zgodą

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)