SJP
SŁOWNIK SJP

personalistyczny

dopuszczalne w grach (i)

personalistyczny

odnoszący się do personalizmu (koncepcji filozoficznych zestawiających problematykę osobowości ludzkiej z bytem natury duchowej lub kierunku psychologicznego mówiącego o ścisłym powiązaniu różnych funkcji psychicznych wraz z osobowością), związany z osobami myślącymi zgodnie z założeniami personalizmu


KOMENTARZE:

(brak)