SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

piki

dopuszczalne w grach (i)

pika

1. broń z długiego drzewca i małego ostrego grotu, używana dawniej przez piechotę europejską;
2. gęsta, prążkowana tkanina jedwabna lub bawełniana

-

piki

dopuszczalne w grach (i)

pik

1. jeden z czterech kolorów w kartach;
2. karta w takim kolorze;
3. rodzaj gry karcianej;
4. ostry szczyt górski;
5. najwyższy róg żagla gaflowego

-

piki

dopuszczalne w grach (i)

pica

[czytaj: pika]
1. zaburzenie łaknienia polegające na występowaniu apetytu na przedmioty nieprzeznaczone do spożywania;
2. w drukarstwie: stopień pisma w systemie Pica

-

piki

niedopuszczalne w grach (i)

piki

gra karciana rozgrywana przez dwie dwuosobowe pary przy użyciu talii składającej się z 52 kart (od dwójek do asów), polegająca na zbieraniu zadeklarowanej liczby lew w poszczególnych rozdaniach

-

Piki

niedopuszczalne w grach (i)

Pik

nazwisko


KOMENTARZE

~gosc # 2004-09-13

jest

~gosc # 2015-11-13

W tekście dotyczącym promieniowania roentgenowskiego znalazłem to słowo 'piki', jako wyjaśnienie pochodzenia obrazu: ,,Promieniowanie rentgenowskie uzyskuje się w praktyce (np. w lampie rentgenowskiej) poprzez wyhamowywanie rozpędzonych elektronów na materiale o dużej (powyżej 20) liczbie atomowej (promieniowanie hamowania), efektem czego jest powstanie promieniowania o charakterystyce ciągłej, na którym widoczne są również piki pochodzące od promieniowania charakterystycznego anody (rozpędzone elektrony wybijają elektrony z atomów anody)." Proszę o interpretację.

marek176cm # 2015-11-13

Piki na wykresach, to smukłe, nagłe impulsy/'szpile' pojawiające się w niektórych miejscach łagodnie przebiegającego wykresu. Pik i piki to polska forma angielskich słów 'peak' i 'peaks', które oznaczają m.in. szczyt/szczyty w krajobrazie górskim.