SJP
SŁOWNIK SJP

X

pilers

dopuszczalne w grach (i)

pilers

element pełniący rolę podpory poziomo ułożonych części, najczęściej kadłuba statków i innych jednostek pływających


KOMENTARZE:

partycja77 # 2006-05-11

Pilers (podpora pokładowa) - element konstrukcyjny spełniający rolę filaru, stosowany na pływających jednostkach wodnych do punktowego podpierania poziomych elementów szkieletu kadłuba, którym mogło grozić zbyt duże ugięcie pod obciążeniem, oraz do podpierania innych elementów o dużym nacisku na małą powierzchnię.

~gosc # 2008-07-28

biernik *pilers*, zaś dopełniacz może być *pilersu*?