SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

plemnia

dopuszczalne w grach (i)

plemnia

męskie gametangium, miejsce wytwarzania plemników; anterydium, anteridium


KOMENTARZE

polusbiednus # 2005-12-18

anteridium
płciowy organ rozrodczy męski glonów, grzybów, mszaków i paprotników, w którym powstają gamety męskie; p. może występować w postaci jednokomórkowej (u glonów) lub wielokomórkowej (u mszaków i paprotników).