SJP
SŁOWNIK SJP

X

pobudka

dopuszczalne w grach (i)

pobudka

1. sygnał wzywający do działania lub bycia w stanie gotowości;
2. poranne budzenie;
3. zwykle w liczbie mnogiej: to, co pobudza, skłania do czegoś


KOMENTARZE:

(brak)