SJP
SŁOWNIK SJP

podle

dopuszczalne w grach (i)

podły

postępujący nieuczciwie, zdradziecko, podstępnie

podle

dopuszczalne w grach (i)

podle

dawniej: wedle, według; podług


KOMENTARZE:

mirnal # 2010-06-27

podle - brak znaczenia = 'według, podług, wedle'

~gosc # 2013-10-04

"podle" - "port"

~gosc # 2019-03-12

podla, podle
1. w pobliżu czego, obok czego
2. w sposób podły, marnie, licho, źle
3. w sposób uniżony, służalczo, niewolniczo
4. według, podług, zgodnie z

https://pl.wikisource.org/wiki/M._Arcta_S%C5%82ownik_Staropolski/Podla
https://pl.wiktionary.org/wiki/podle

~gosc # 2019-03-13

podle - poniżej, względem odniesienia rzeczowo lub poniżej norm społecznych
podles - obraźliwie o człowieku nie godnym, pozbawionym praw, dodajemy personalnie z (kogo) na przykład podles(z)jany

Przykład ma odniesienie do legendy z moich stron, gdy syn wodza dopuścił się zdrady, z krwawym piętnem, przeklęty osiadł w kępie na mokradłach za wodą. Jego wyklęty ród z ina (obca) dał nazwę podmokłym terenom, obecnie miejscowość podmiejska

~gosc # 2019-03-15

A "podlec" to pies?