SJP
SŁOWNIK SJP

ponadnarodowy

dopuszczalne w grach (i)

ponadnarodowy

mający zasięg lub znaczenie wykraczające poza jeden naród


KOMENTARZE:

(brak)