SJP
SŁOWNIK SJP

X

popyt

dopuszczalne w grach (i)

popyt

ilość dóbr i usług, którą konsumenci są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie


KOMENTARZE:

(brak)