SJP
SŁOWNIK SJP

X

powaba

niedopuszczalne w grach (i)

powaba

dawniej: dodatkowa robocizna pańszczyźniana w Polsce przedrozbiorowej; powab


KOMENTARZE:

narat01 # 2006-09-12

POWABA - w języku staropolskim była to danina w postaci ponadwymiarowej pracy chłopów pańszczyźnianych na pańskim polu.

duchpuszczy # 2006-11-25

inaczej - tłoka

kadi001 # 2006-12-14

osoby które są odpowiedzialne za listę wyrazów powinny kontaktować się z wydawnictwami szaradziarskimi - powaba pojawia się bardzo często w krzyżówkach

17fart # 2011-11-25

brak konsekwencji redakcji - vide tłoka