SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

powinien

dopuszczalne w grach (i)

powinien

czasownik modalny występujący w zdaniach wyłącznie w użyciu orzeczeniowym i tylko w połączeniu z bezokolicznikiem;
1. jest pożądane, żeby ktoś coś zrobił, wykonał, np.: Powinien zapłacić czynsz.;
2. jest spodziewane, że coś się wydarzy, np. Niedługo powinno się rozjaśnić.;
3. jest wskazane, żeby ktoś lub coś spełniało określone warunki, np.: Uczeń powinien być grzeczny.


KOMENTARZE

~gosc # 2003-03-30

brakuje odmian (powinieneś, powinienem itd.)

~gosc # 2003-12-17

a one to przypadkiem nie powinne ?

~gosc # 2007-11-26

jak można zastąpić słowo "powinien"?

~gosc # 2007-12-12

" jak można zastąpić słowo "powinien"? " --> MUSISZ

~gosc # 2008-01-17

jak można zdefinizować słowo powinien, ale w sensie gramatycznym?
ten czasownik nie ma infinitivus (betokolicznika), prawda?
w którą grupę czasowników można go umieścić? nietypową?

~gosc # 2008-04-21

te odmiany powinieneś i powinienem są

~gosc # 2008-06-19

Ma - mieć powinność.

~gosc # 2008-09-02

brak trybu rozkazującego: powinnij, powinnijmy, powinnijcie, powinnijmyż, powinnijcież, powinnijże

~gosc # 2009-03-18

przecież słowa "powinien" nie da się zastąpić słowem "musi", bo powinien znaczy "nie musi"

~gosc # 2011-10-30

W pewnych sytuacjach "powinien" = "musi" patrz Kodeks Drogowy gdzie ilekroć jest mowa "kierujący powinien..." znaczy to tyle że MUSI. I nie ma tłumaczenia przed policjantem, że "przecież powinien nie oznacza wcale że musi..."

~gosc # 2012-04-23

powinnem czy powinienem? jak jest poprawnie, czy oba czasowniki są poprawnie?

~gosc # 2013-02-11

Powinien = musi. Trudno się z tym pogodzić, szczególnie jeśli chodzi o wydźwięk tych słów.

mirnal # 2013-02-11

Ale tak jest chyba we wszystkich językach w dziedzinie przepisów.
Np. "poszycie powinno mieć grubość nie mniejszą niż 10 mm" oznacza, że jeśli będzie mieć 8 mm, to inspektor to zakwestionuje a wyjaśnianie, że 'powinien' nie oznacza 'musi' jest wówczas pustym rozważaniem.

~gosc # 2013-02-21

Takie słowa są potrzebne,ale też wiemy wszyscy że nie którzy mają z tymi słowami np. żuraw czy żubr problemy a to co tu jest napisane '' powinien'' to słowo które jest łatwe tak bynajmniej sądze.A słowo powinien można zastąpić może,musi itp. to tylko moje uwagi...;)

~gosc # 2013-03-26

@ UP
Sprawdzaj czasem swoje wypowiedzi przed wysłaniem,ponieważ:
-bynajmniej nie znaczy tego samego co przynajmniej
- "niektórzy piszemy razem"
To tyle ode mnie.

~gosc # 2013-08-24

pytacie jak zastąpić słowo 'powinien', a przecież wszystko tu jest napisane. można użyć 'jest pożądane', 'jest wskazane', 'jest spodziewane'. myślcie.

a co do użycia słowa 'powinno' w prawie, mnie osobiście strasznie to razi, bo wedlug mnie właśnie cały sens tego słowa polega na tym, że coś jest wskazane, ale nie nakazane.

mirnal # 2013-08-24

Tak jest chyba we wszystkich językach w dziedzinie przepisów.
Np. "poszycie powinno mieć grubość nie mniejszą niż 10 mm" oznacza, że jeśli będzie mieć 8 mm, to inspektor to zakwestionuje. Język prawniczy jest nieco inny. W przepisach nie stosuje się słowa "musi", ale "powinien" albo "należy".

~gosc # 2014-05-13

Powinniec czy powinnieć?

~gosc # 2016-06-08

Zawsze wydawało mi się, że "powinien" oznacza, nie tyle co musi, a bardziej co może, zaleca się. Ma to taki wydźwięk dziwny. Niestety, wiem że byłem w błędzie i powinien jest tożsame z MUSI. Szczególnie widać to w przepisach ruchu drogowego. Choć w zastosowaniu potocznym bardziej przypomina mi to dobrą radę niż mus. Przykład: powinieneś iść do lekarza; powinnaś się uczyć jak chcesz wyjść na ludzi; itp.

mirnal # 2016-06-09

I dlatego należałoby dodać p. 4 (w j. prawniczym i technicznym, zamiast "musi") - jest niezbędne (konieczne), aby był spełniony wymóg, np. "grubość poszycia kadłuba statku powinna być nie mniejsza niż 12 mm".

mirnal # 2017-12-10

Zauważyliście, że wielu rodaków mawia o paniach np. "one powinne" zamiast "one powinny"?

mirnal # 2020-07-21

Zdarza się, że politycy i dziennikarze (oraz inni) mawiają "(po)winne być dokonane" (lub tp.) zamiast "(po)winny być dokonane". Jak sądzę, nie jest to incydentalny błąd, lecz w ten sposób oni mówią "od zawsze", czyli "od dziecka". Ktoś musiałby im po prostu zwrócić uwagę.

mirnal # 2020-07-21

"1. jest pożądane, żeby ktoś coś zrobił, wykonał, np.: Powinien zapłacić czynsz.;"
Czy przed średnikiem powinna stać kropka?
Może powinno to wyglądać -
"1. jest pożądane, żeby ktoś coś zrobił, wykonał, np.: "Powinien zapłacić czynsz";
?

~gosc # 2022-02-16

MUSI - liczba parzysta MUSI dzielić na dwa (niemożliwe inne rozwiązanie)
kierowca POWINIEN - jak nie spełni warunku zapłaci mandat (acz technicznie da się nie spełnić)
statek POWINIEN - jak nie - będzie stał w stoczni (acz wybudowanie jest możliwe i niekaralne przed zwodowaniem)