SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

prasemicki

dopuszczalne w grach (i)

prasemicki

język prasemicki - zespół elementów językowych uważanych za wspólne semickiej rodzinie języków, będący punktem wyjścia przemian charakterystycznych dla poszczególnych języków semickich; język protosemicki


KOMENTARZE

(brak)