SJP
SŁOWNIK SJP

X

predyktor

dopuszczalne w grach (i)

predyktor

1. w statystyce: zmienna modelu statystycznego, stosowana w prognozowaniu; zmienna niezależna, zmienna objaśniająca;
2. w medycynie: czynnik wskazujący na prawdopodobną odpowiedź na planowane leczenie; czynnik predykcyjny;
3. w sejsmologii: zjawisko będące zwiastunem trzęsienia ziemi

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

lechugd # 2010-12-30

Predyktor (ang. predictor) pojęcie używane w psychologii. jego znaczenie można opisać jako obserwację czegoś, co pozwala na wyciągnięcie wniosków i na tej podstawie przewidywanie (prognozowanie)

~gosc # 2011-08-01

chyba lepiej byłoby:
czynnik/zmienna pozwalający/a na przewidywanie/prognozowanie późniejszych wyników (jakiejś innej zmiennej)

~gosc # 2012-10-14

może po prostu czynnik prognostyczny?

~gosc # 2013-03-21

Prognostyk

~gosc # 2015-11-29

prognostyk to przepowiednia

~gosc # 2017-05-12

Może po prostu przesłanka?

~gosc # 2019-01-26

A może "wyznacznik" ?

~gosc # 2019-09-05

W medycynie, a zwłaszcza w onkologii jest różnica między czynnikiem prognostycznym a czynnikiem predykcyjnym. Są to dwa odmienne pojęcia.

~gosc # 2019-09-11

Zmienna objaśniającą i umożliwiająca prognozowanie