SJP
SŁOWNIK SJP

X

predyktora

dopuszczalne w grach (i)

predyktor

1. w statystyce: zmienna modelu statystycznego, stosowana w prognozowaniu; zmienna niezależna, zmienna objaśniająca;
2. w medycynie: czynnik wskazujący na prawdopodobną odpowiedź na planowane leczenie; czynnik predykcyjny;
3. w sejsmologii: zjawisko będące zwiastunem trzęsienia ziemi

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)