SJP
SŁOWNIK SJP

X

procedować

dopuszczalne w grach (i)

procedować

postępować zgodnie z określoną procedurą


KOMENTARZE:

~gosc # 2012-05-08

W języku prawnym często pojawia się słowo procedować. Proszę o precyzyjne okreslenie znaczenia tego wyrażenia. W wyroku WSA napisano "procedowanie w tym przedmiocie byłoby bezzasadne". Czy należy to rozumieć jako odstąpinie od kontynuwania postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

~gosc # 2013-10-20

Ja bym zdefiniował "procedowanie" raczej jako wykonywanie określonych norm proceduralnych zgodnie z ich treścią przez właściwy organ.

Na przykład interesant w urzędzie składając wniosek nie proceduje go, lecz jedynie korzysta z przyznanych mu uprawnień. Dopiero następnie wniosek taki zostaje procedowany, tj. rozpatrzony pod względem formalnym (tzn. badanie czy odpowiada przepisom procesowym, np. posiada datę, podpis, jest opłacony) jak i merytorycznym (tzn. ustalanie podstawy prawnej do wydania decyzji zgodnie z wnioskiem) przez właściwy organ (np. wójt, minister).

Ma to o tyle znaczenie, że podana w tym słowniku definicja oznaczałaby, iż ogół czynności wykonanych przez interesanta w związku ze złożeniem wniosku zgodnie z określoną procedurą stanowiło by, iż interesant "proceduje" go. Otóż procedować może organ, który korzystając ze swoich kompetencji rozpatruje go w opisany wyżej sposób, a więc wykonuje normy określone w przepisach proceduralnych.

~gosc # 2015-07-13

Świadomie podejmować działania zgodnie z obowiązującymi w danej stytuacji procedurami.

~gosc # 2016-10-03

"procedować" jest neologizmem tzw. III/IV? Rzeczpospolitej nie mającym uzasadnienia etymologicznego. Ang. "procedure" - procedura nie ma czasownika gdyż "proceed" znaczy - działać, iść do przodu (pełna definicja ze słownika Merriam Webster poniżej. "Procedować" jest tak samo głupie jak "pochylić się nad czymś" czy "ogarnąć". Dowodzi kompletnej degrengolady post-komunistycznej Polski i zaniku inteligencji. Nie ma się zresztą czemu dziwić ponieważ przez prawie 20 lat nie było matury z matematyki i do dziś nie ma egzaminów na wyższe uczelnie. Inaczej, 80% ludzi w wieku 25-45 lat w Polsce jest kompletnie niewykształconych (no bo tzw. "prywatnych" uczelni nie można porównywać z PW, UJ, czy UW albo d. Akademią Medyczną (Uniwersytetem Medycznym).
Poniżej inne przygłupie neologizmy i powiedzenia tzw. III RP, które nie mają sensu:

1. Deweloper zamiast przedsiębiorca budowlany
2. Twarde dowody zamiast niezbite dowody
3. Pochylić się nad zamiast zająć się czymś
4. Kwoty zamiast kontyngent lub limit
5. 'Powiem tak' zamiast 'chciałem zauważyć' lub 'chciałem powiedzieć, że'…
6. Mówiąc kolokwialnie zamiast mówiąc potocznie (http://sjp.pwn.pl/slowniki/kolokwialnie.html)
7. Kwerenda zamiast śledztwo lub przeszukanie dokumentacji źródłowej
8. I wreszcie … Audyt zamiast kontrola ( każdy głupi wie, ze Najwyższa Izba Kontroli z definicji przeprowadza Kontrolę, ‘audit’ (czytaj: odyt) oznacza po angielsku kontrolę właśnie, zwykle przez księgowych lub w każdym razie niezależnych specjalistów.
9. 'Aborcja' zamiast 'skrobanka' itp.
10. Już nie mówiąc o zwykłych, chamskich błędach typu: "w cudzysłowiu" zamiast prawidłowo "w cudzysłowie".

Jak powiedziałem, 80% ludności Polski w wieku 25-45 lat może nie odróżniać całki od klucza wiolinowego więc trudno się dziwić, ze akceptują tępą głupotę wszystkich bez mała polityków i dziennikarzy (tych nie wykształconych w Polsce Ludowej kiedy pomimo 'dyktatury proletariatu' wykształcenie miało odpowiedni wymiar).

A oto dowód, że czasownik "procedować" jest nieuprawniony:

Full Definition of proceed

1
intransitive verb

2
1
: to come forth from a source : issue <strange sounds proceeded from the room>

3
2
a : to continue after a pause or interruption

b : to go on in an orderly regulated way

4
3
a : to begin and carry on an action, process, or movement

b : to be in the process of being accomplished <the work is proceeding well>

5
4
: to move along a course : advance

~gosc # 2016-10-03

Post Scriptum do postingu powyżej:

Oczywiście znaczenie 3 b czasownika 'proceed' oznacza: "to go on in an orderly regulated way". Nie oznacza to jednak, że istnieje czasownik 'procedować' lub, ze angielskie 'proceed' może oznaczać wykonywanie procedury. To ostatnie brzmi po angielsku: "execute a procedurę".

fanmirnala # 2016-10-04

Jesteś spokrewniony z Markiem176cm? Taki groch z kapustą xD
Swoje gusta mieszasz z nieprawdami, półprawdami i zwykłymi głupotami, a w ich zalewie trudno dojrzeć jakieś prawdy, choć i je można znaleźć w Twojej wypowiedzi. Nie będę odnosiło się do wszystkiego, bo wydaje mi się, że wymagałoby to więcej niż jednego komentarza, zajmę się - i to bardzo krótko - meritum, słowem "procedować".
W jakim celu poświęciłeś dużą część swojej wypowiedzi językowi angielskiemu? To, czy istnieje, czy nie istnieje taki czasownik w tym języku lub innym, jest bez znaczenia. Można wyłącznie przyczepić się do tego, że niektórzy stosują ww. słowo w znaczeniu "dyskutować".

PS Słowo "procedura" nie pochodzi z języka angielskiego :P

marek176cm # 2016-10-05

Według słownika Merriam-Webster (tłumaczenie na samym dole):

Origin and Etymology of procedure
French procédure, from Middle French, from proceder.

Pochodzenie i etymologia słowa 'procedure' [używanego w j. angielskim] wywodzi się z francuskiego słowa 'procédure', ze średniowiecznego języka francuskiego, od czasownika 'procéder'.

~gosc # 2017-02-07

~gosc # 2016-10-03
Słusznie prawisz choć co ma do sprawy "matura z matematyki" ? I chyba prościej i krócej "kwerenda" zamiast "przeszukanie dokumentacji źródłowej"

~gosc # 2017-02-07

zaś procedura pochodzi z łaciny http://www.slownik-online.pl/kopalinski/415890700F7573A5C1256581000ED831.php

~gosc # 2020-11-11

Imiesłów -any jest w sgjp.pl, powinno być dopuszczalne.

~gosc # 2021-07-21

Właśnie słyszę w tv: projekt ustawy medialnej będzie procedowany w sejmie 11 sierpnia

~gosc # 2021-07-21

No i co z tego? Widzisz jakiś problem?

~gosc # 2021-07-23

procedura (kanon, wzór, regulamin, receptura) – inaczej przepisy, reguły, zasady przyjęte wzorcowo, oraz tryb ich wdrażania,
procedowanie – jest procesem wdrażania zgodnie z przyjętą procedurą np. w administracji, sądownictwie, zarządzaniu, technologii przemysłowej

~gosc # 2021-07-25

gosc wcześniej - to ty powiedziałeś. Nie mam problemu, po prostu podaję przykład użycia omawianego tu słowa. A ty jesteś nie tylko złośliwy, ale i głupi. ;<

~gosc # 2021-07-26

Może i głupi. A słowo to jest raczej powszechnie rozumiane jako imiesłów.
Jego istnienie w tym lub innym słowniku coś zmienia?
Ten twój przykład - co ma spowodować? To, ż Bańko i Karpowicz w podskokach je wpiszą do słowników - bo ktoś w TV je użył? Słuchaj mniej telewizji.
Słowa żyją własnymi życiam

~gosc # 2021-07-26

Zmieniłem zdanie, jednak jesteś tylko złośliwy. ;> (w sumie nie wiadomo co gorsze ;).
Z tego "głupiego" przepraszam.

~gosc # 2021-07-26

Doceniam przeprosiny. To rzadkość tutaj.
Przedmiotowe słowo od dawna istnieje w publicznej przestrzeni słownej.
Stąd ten twój przykład jest taki ni w 5 ni w 9. Stwierdziłeś oczywistość.
Czasem używam tego słowa. Nie jest istotne występowanie w słowniku.
Ważne jest jego rozumienie przez rozmówców.

~gosc # 2021-07-26

Fajnie, że przeprosiny przyjęte. :) Postaram się nie obrażać innych więcej. Trzeba było dać ...
Po prostu w tvn24 usłyszałem, że ustawa będzie procedowana w sejmie i dlatego tu zajrzałem. Teraz gdy to piszę słowo procedowana mam podkreślone czerwonym wężykiem. Czyli nie w każdym słowniku ono jest.