SJP
SŁOWNIK SJP

X

profundal

dopuszczalne w grach (i)

profundal

strefa głębinowa jezior, dno i warstwa wód przydennych poniżej zasięgu przenikania promieni świetlnych; strefa trofolityczna


KOMENTARZE:

(brak)