SJP
SŁOWNIK SJP

protestować

dopuszczalne w grach

protestować

protestować

dopuszczalne w grach

protestować

w prawie: stwierdzać urzędowo niewykonanie zobowiązania wynikającego z dokumentu zbywalnego, np. weksla, czeku


KOMENTARZE:

(brak)