SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

prototyp

dopuszczalne w grach (i)

prototyp

1. pierwotny wzór czegoś, w oparciu o który wykonuje się cos nowszego; pierwowzór;
2. pierwszy egzemplarz czegoś, wykonany według przygotowanej dokumentacji, na którym dokonuje się prób i badań w celu sprawdzenia poprawności dokumentacji oraz jego funkcjonowania przed uruchomieniem produkcji seryjnej


KOMENTARZE

myszka2x2 # 2010-02-21

Prototyp to urządzenie, obwód lub program zaprojektowany i zbudowany w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego. Podczas budowy prototypu inżynierowie wprowadzają pierwszy raz w życie swoje nowe pomysły. Jeżeli uda się zbudować działający prototyp, można przystąpić do budowy finalnego urządzenia. Często podczas projektowania niektóre rzeczywiste zjawiska związane z konstrukcją zostają pominięte. Prototyp pozwala na odkrycie ich nieznanego wpływu i wprowadzenie korekt. Jeżeli pierwszy prototyp nie jest udany, to buduje się kolejne, aż do uzyskania urządzenia spełniającego założenia. Prototyp może fizycznie bardzo różnić się od ostatecznego urządzenia, jeżeli chcemy sprawdzić tylko pewną jego cechę.

myszka2x2 # 2010-02-21

Prototyp - ścisłe odwzorowanie zaprojektowanego wyrobu zgodnie z dokumentacją. Służy jako wzorzec doświadczalny, odtwarzający pełny zakres funkcjonalny wyrobu w celu weryfikacji poprawności opracowań teoretycznych dla danej konstrukcji. Jest charakterystyczny dla produkcji seryjnej i masowej. Badania prototypu i jego elementów składowych przeprowadza się w warunkach maksymalnie zbliżonych do warunków produkcyjnych i eksploatacyjnych. Prototypy wirtualne tworzone dzięki programom komputerowym umożliwiają wprowadzenie zmian i poprawek bez konieczności budowy kolejnego prototypu.

pytanko1 # 2010-12-07

a gra prototyp ??? też jest taka (od lat 18)

borniak # 2011-02-08

pierwowzór,archetyp

~gosc # 2012-09-23

A "pierwszy prototyp" - czy to pleonazm ?

~gosc # 2014-05-29

Prototyp i pierwowzor, dwa slowa o tym samym znaczeniu. Bez sensu. Po co zasmiecac jezyk niepotrzebnymi slowami. Jeszcze dodajmy do tego archetyp.

~gosc # 2020-07-19

prawzór