SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

pryma

dopuszczalne w grach (i)

pryma

1. interwał prosty zawarty między dwoma dźwiękami leżącymi na tym samym stopniu skali muzycznej;
2. podstawowy dźwięk trójdźwięku;
3. część zbioru modlitw w liturgii łacińskiej, odmawiana pierwotnie o godzinie pierwszej (po wschodzie słońca)

-

pryma

dopuszczalne w grach (i)

pryma

prima; potocznie:
1. pierwszorzędny, doskonały, będący w najlepszym gatunku;
2. doskonale, świetnie, znakomicie


KOMENTARZE

edgemoon # 2004-07-10

pora dnia w podziale mnichów zakonnych odpowiadająca godz.7.30

djkoalar # 2006-02-04

Brak ndm, to samo co prima.