SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

prymitywizacja

dopuszczalne w grach (i)

prymitywizacja

1. nadmierne upraszczanie czegoś; trywializacja, wulgaryzacja;
2. nadawanie czemuś form prymitywnych lub stawanie się prymitywnym;
3. nawiązywanie do prymitywizmu w sztuce


KOMENTARZE

(brak)