SJP
SŁOWNIK SJP

X

przeciętna

dopuszczalne w grach (i)

przeciętny

1. niewyróżniający się, zwykły, typowy, pospolity;
2. w matematyce: o wartości średniej

przeciętna

dopuszczalne w grach (i)

przeciętna

iloraz sumy danych składników przez ich liczbę; średnia


KOMENTARZE:

(brak)