SJP
SŁOWNIK SJP

X

przodek

dopuszczalne w grach (i)

przodek

przedstawiciel rodziny lub plemienia dający początek dalszym pokoleniom; protoplasta, antenat, antecesor, dziad, pradziad

-

przodek

dopuszczalne w grach (i)

przodek

1. w zoologii: osobnik, od którego wywodzą się organizmy pochodne;
2. w kopalni: czoło chodnika, ściany albo komory, miejsce, gdzie wydobywa się kopalinę;
3. w rolnictwie: przednia część wozu lub pługa koleśnego;
4. w wojsku: przodek działowy - pojazd dwukołowy, do którego mocowano działo w celu przetransportowania go;
5. dawniej: płaszczyzna lub linia stanowiąca przednią część czegoś; przód, front, czoło


KOMENTARZE:

mirnal # 2012-07-06

drugie znaczenie powinno być dokładniej omówione

mirnal # 2012-07-06

W znaczeniu 'antenatka' powinna być 'przodka'

mirnal # 2016-01-05

"4. w wojsku: przodek działowy - pojazd dwukołowy, do którego mocowano działo w celu przetransportowania go" - definicja powinna być możliwie lapidarna.
Krócej -
"4. w wojsku: przodek działowy - pojazd dwukołowy do transportowania (zamocowanego) działa".

~gosc # 2017-01-30

~mirnal Wydaje mi się, że ta definicja, która jest zapisana, jest lepsza z takiego powodu, że twoją można różnie zrozumieć. Z twojej wynika, że pojazd będzie transportować zamocowane działo, ale wiadomo do czego zamocowane. Może to być pojazd transportujący działo zamocowane do jakiegoś innego przedmiotu, który ten pojazd również transportuje. Definicja powinna być jak najkrótsza, ale również wyjaśniona tak, że nawet komputer byłby w stanie ją zrozumieć, gdyby umiał na swój sposób myśleć.