SJP
SŁOWNIK SJP

X

przodkom

dopuszczalne w grach (i)

przodek

przedstawiciel rodziny lub plemienia dający początek dalszym pokoleniom; protoplasta, antenat, antecesor, dziad, pradziad

przodkom

dopuszczalne w grach (i)

przodek

1. w zoologii: osobnik, od którego wywodzą się organizmy pochodne;
2. w kopalni: czoło chodnika, ściany albo komory, miejsce, gdzie wydobywa się kopalinę;
3. w rolnictwie: przednia część wozu lub pługa koleśnego;
4. w wojsku: przodek działowy - pojazd dwukołowy, do którego mocowano działo w celu przetransportowania go;
5. dawniej: płaszczyzna lub linia stanowiąca przednią część czegoś; przód, front, czoło


KOMENTARZE:

(brak)