SJP
SŁOWNIK SJP

przyczynowość

dopuszczalne w grach (i)

przyczynowość

1. związek przyczynowy między zjawiskami, z których jedno jest skutkiem innego, poprzedzającego je w czasie;
2. cecha tego, co dotyczy przyczyny; kauzalność


KOMENTARZE:

(brak)