SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

przyschnąć

dopuszczalne w grach (i)

przyschnąć


KOMENTARZE

koalar # 2005-09-21

Interesuje mnie źródło imiesłowu przysechłszy (jest w OSPS-ie, za to nie ma tam przyschłszy).

~gosc # 2016-10-08

nie bardzo mnie przekonuje podpieranie się SGJP, ale:
http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Przysechlszy-i-rozechlszy;17142.html

tevex # 2016-10-08

Wstawmy przykład:
"Wskazana dwoistość form imiesłowów przysłówkowych uprzednich wynika z tego, że w odmianie tych czasowników w czasie przeszłym, którego temat stanowi podstawę tworzenia form imiesłowowych, także mamy wariantywność – [przyschłem] / [przyschnąłem], [przyschliśmy] / [przyschnęliśmy] itd. Od tematu obecnego w formach [przyschłem], [przyschłam] itd. tworzony jest imiesłów [przyschłszy], natomiast od tematu występującego w postaciach [przyschnął], [przyschnąłem] itd. utworzono imiesłów [przyschnąwszy]."
Gdzie "przysechłszy"?

~gosc # 2016-10-08

W SGJP? :)

~gosc # 2020-01-23

Cytat: "Wyrównano odmianę czasowników zakończonych na -schnąć – od tej pory, obok imiesłowów na -schnąwszy (np. zaschnąwszy), mają one obocznie formy na -sechłszy (np. zasechłszy) i -schłszy (np. zaschłszy – dodano: dosechłszy, obsechłszy, posechłszy, usechłszy, wysechłszy, zasechłszy, zesechłszy, oschłszy, podeschłszy, przeschłszy, przyschłszy, rozeschłszy).". Komisja Językowa, PFS, Update 37 od 1 stycznia 2018.