SJP
SŁOWNIK SJP

X

rękopisoznawczyni

niedopuszczalne w grach (i)

rękopisoznawczyni

specjalistka badająca zabytki rękopiśmienne, utrwalone na miękkim materiale


KOMENTARZE:

(brak)