SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

raport

dopuszczalne w grach (i)

raport

ustne lub pisemne sprawozdanie, doniesienie o czymś zwierzchnikowi, instytucji nadrzędnej


KOMENTARZE

(brak)