SJP
SŁOWNIK SJP

raptowny

dopuszczalne w grach (i)

raptowny

1. zdarzający się, powstały znienacka; nagły, gwałtowny, niespodziewany;
2. o człowieku: niepanujący nad swoimi odruchami; porywczy, popędliwy, impulsywny


KOMENTARZE:

~gosc # 2013-04-28

Czy można powiedzieć: pogoda jest raptowna?

~gosc # 2013-04-28

możesz, pozwalam.

przekorny # 2013-04-28

A ja nie pozwalam! :P Co niby ma znaczyć "raptowna pogoda" (co innego - raptowna burza)?

~gosc # 2013-04-28

niby dlaczego nagłe i niespodziewane nadejście miałoby być zarezerwowane dla niepogody? swoją drogą nadal brak w tutejszym słowniku większości znaczeń słowa "pogoda".

przekorny # 2013-04-28

Bo słowo 'raptowny' jest nacechowane negatywnie (rapt - gwałt, napad)? =)

mirnal # 2013-04-28

może się raptownie zarwać parapet z donicą, balkon z ludźmi, zerwać jacht z cum, ale raptownie może także dama pocałować kawalera

~gosc # 2013-04-28

tak, raptownie/raptem czyli nagle, szybko. nawet jeżeli ma to jakieś wspólne korzenie z gwałtem, to świadomość ta zatarła się w świadomości wieki temu.
nie brakuje w literaturze przypadków raptownej radości, raptownego śmiechu czy "raptownego odpadnienia mrozów" (Narbutt, 1839)

mirnal # 2013-04-28

otóż to, związek z gwałtem ma także 'gwałtowny' i w tym znaczeniu traci związek z przemocą - gwałtowny (raptowny) ruch, wzrost zainteresowania, spadek ciśnienia, wiatr, spadek wartości pieniądza, gwałtowne (nagłe) wzbogacenie się

przekorny # 2013-04-28

Całą godzinę wiało, aż raptownie przestało. :)
W pewnych przypadkach możemy takie konstrukcje zastosować, ale generalnie to raczej niemiłe rzeczy - szczególnie pogodowe - przychodzą nagle i nas zaskakują. W każdym razie prędzej użyłbym słowa raptem niż raptownie (choć właściwie są tożsame), w przypadku "pozytywnego zjawiska pogodowego".
- Lał deszcz, raptem wyszło słońce ('raptownie' jakoś mi mniej pasuje).

przekorny # 2013-04-28

*postawiłem przecinki nie tam gdzie potrzeba