SJP
SŁOWNIK SJP

X

razy

dopuszczalne w grach (i)

raz

1. w połączeniu z liczebnikiem oznacza zwielokrotnienie, powtarzanie się czegoś
2. moment, w którym miało miejsce jakieś zdarzenie
3. któreś z kolei wykonanie danej czynności, doświadczenie czegoś

-

razy

dopuszczalne w grach (i)

raz

uderzenie, cios

-

razy

dopuszczalne w grach (i)

razy

przysłówek używany na określenie działania mnożenia; pomnożone przez ...


KOMENTARZE:

(brak)