SJP
SŁOWNIK SJP

X

reasumpcja

dopuszczalne w grach (i)

reasumpcja

1. powtórne rozpatrzenie jakiejś sprawy, ponowna ocena;
2. w prawodawstwie: ponowne rozpatrzenie podjętej uchwały z jednoczesnym anulowaniem jej dawnego brzmienia


KOMENTARZE:

spassvogel # 2008-05-15

W parlamencie: ponowne poddanie uchwały pod głosowanie.

~gosc # 2015-02-02

W postępowaniu cywilnym również podsumowanie stanowiska w sprawie.