SJP
SŁOWNIK SJP

referencje

dopuszczalne w grach

referencje

pisemna opinia wystawiana osobie ubiegającej się o pracę; list polecający

referencje

dopuszczalne w grach

referencja

1. w informatyce: sposób adresowania za pomocą wskaźników;
2. w filozofii i semantyce: znaczenie uzupełniające ogólny sens; odniesienie


KOMENTARZE:

wendkarzyk # 2010-07-11

Referencje - osobne hasło. SWO Kamińska-Zszamaj