SJP
SŁOWNIK SJP

X

rejent

dopuszczalne w grach (i)

rejent

notariusz;
1. przestarzałe: urzędnik legitymujący się wykształceniem prawniczym, powołany do sporządzania aktów prawnych, np. umów kupna-sprzedaży, darowizn, uwierzytelniania i poświadczania dokumentów, sporządzania testamentów, przyjmowania dokumentów na przechowanie itp.;
2. w dawnej Polsce: urzędnik dokonujący wpisów i wypisów z ksiąg sądowych, kierujący kancelarią królewską i archiwum; regent;
3. w dawnej Polsce: sekretarz kanclerza i podkanclerza; regent


KOMENTARZE:

gr8rape_ # 2006-02-22

rejent przest. notariusz.

~gosc # 2011-11-20

Rejent między innymi notariusz

~gosc # 2016-06-12

Rejent to grzecznościowy zwrot do notariusza. W niektórych częściach Polski, zwraca się do niego Panie Sędzio.

~Panie Rejencie proszę o wprowadzenie takiej zmiany w akcie notarialnym.

~gosc # 2019-12-11

Tytułowianie natariusza Rejentem jest wyrazem szacunku ...
Może warto wrócic do tradycyjnych historycznie tytułów?