SJP
SŁOWNIK SJP

relegować

dopuszczalne w grach

relegować

usunąć, usuwać kogoś karnie, np. ucznia ze szkoły


KOMENTARZE:

kauteryzacja # 2004-01-25

usunąć ucznia ze szkoły lub studenta z uczelni(łc. relegare ‘odesłać, wygnać’)