SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

relewantny

dopuszczalne w grach (i)

relewantny

ważny, istotny z pewnego punktu widzenia


KOMENTARZE

marek176cm # 2016-02-16

Inaczej mówiąc, 'mający pewien związek z poruszaną sprawą, z danym tematem.'