SJP
SŁOWNIK SJP

retoryka

dopuszczalne w grach (i)

retoryka

1. umiejętność sprawnego, jasnego wyrażania swoich myśli, sztuka pięknego mówienia; oratorstwo, krasomówstwo;
2. nauka zasad sprawnego i pięknego wysławiania się, obejmująca prawidłowości doboru słów, konstrukcji zdań, umiejętności argumentacji itp.;
3. przenośnie: styl propagandy politycznej, zwykle oceniany negatywnie


KOMENTARZE:

~gosc # 2019-03-05

Barwne opowieści o potrzebie akceptacji poglądów, różnych zachowań naturalnych człowieka -RÓŻNORODNOŚĆ, co ma w zamyśle zakamuflować prawdziwe oblicze środowiska, bądź osób o innej orientacji wobec siebie środowisk przeciwnych oczekiwaniom oczekującego.

~gosc # 2019-03-05

powyższa definicja barwnie skomplikowana, skłaniająca do wnikliwej analizy treści zawartej w przekazie