SJP
SŁOWNIK SJP

X

rezerwa

dopuszczalne w grach (i)

rezerwa

1. zapas czegoś;
2. ostrożność w sposobie bycia, ocenie czegoś; powściągliwość;
3. pewna liczba ludzi mogących zastąpić innych, zapasowi członkowie drużyny sportowej, odwód wojskowy itp.;
4. obywatele po przeszkoleniu wojskowym, którzy mogą być powołani do wojska w wypadku wojny


KOMENTARZE

~gosc # 2011-12-28

rezerwa [fr. réserve ‘zapas’ < łac. reservare ‘zachowywać’], wojsk.:

1) ogół osób przewidzianych do uzupełniania jednostek wojskowych w razie wprowadzenia stanu bezpośredniego zagrożenia państwa, ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

2) oddziały mobilizowane od nowa na wypadek wojny;

3) dawniej odwód.