SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

rozwaga

dopuszczalne w grach (i)

rozwaga

1. zdolność trafnego, realnego oceniania sytuacji i właściwego wobec nich zachowania się, skłonność do namysłu, refleksji przed działaniem; rozsądek, roztropność, ostrożność, rozważność;
2. dawniej: zastanawianie się nad czymś, rozważanie czegoś, naradzanie się; namysł, rozważność;
3. w handlu: określona ilość towaru dodana do jakiejś jego wagi jako zrównoważenie jego ubytku, strat w czasie przewożenia, pakowania, ważenia itp.


KOMENTARZE

borniak # 2012-07-04

w handlu: pewna ilość towaru dana dla wyrównania ubytku w czasie transportu