SJP
SŁOWNIK SJP

X

rygla

dopuszczalne w grach (i)

rygiel

1. metalowa zasuwa wsuwana do specjalnego otworu w celu zamknięcia czegoś;
2. poprzeczne wzniesienie zamykające dolinę rzeczną, lodowcową;
3. element mechanizmu blokującego ruch innych części urządzeń;
4. pozioma belka używana w budownictwie


KOMENTARZE:

(brak)