SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

rząpiarz

dopuszczalne w grach (i)

rząpiarz

robotnik górniczy pracujący w płuczce kruszcowej, wybierający szlam z osadników


KOMENTARZE

wladcakibelka # 2003-02-06

slownik pwn