SJP
SŁOWNIK SJP

X

rzeka

dopuszczalne w grach (i)

rzeka

1. naturalny, większy ciek wodny powstały z połączenia potoków lub wypływający z jeziora, źródła lub mokradła, płynący stale lub okresowo, wpływający do morza, innej rzeki lub jeziora;
2. duża ilość obiektów poruszających się nieprzerwanym strumieniem

-

rzeka

niedopuszczalne w grach (i)

rzekać

dawniej: powiadać, odzywać się


KOMENTARZE:

~gosc # 2015-05-15

dot. 2 - powieść rzeka

~gosc # 2015-05-15

uRzeka, zaRzeka, wyRzeka, naRzeka; po przedrostku słowo podstawowe?

~gosc # 2015-05-15

Dobre :) i jeszcze: oRzeka, odRzeka

~gosc # 2015-05-16

ndk. od urzec, zarzec, wyrzec, itp., itd.
a dla ww. podstawą słowotwórczą jest oczywiście "rzec"