SJP
SŁOWNIK SJP

X

rzesza

dopuszczalne w grach (i)

rzesza

duża liczba ludzi; tłum; ciżba

Rzesza

niedopuszczalne w grach (i)

Rzesza

Rzesza (Niemiecka) - historyczne określenie państwa niemieckiego, nadane trzykrotnie: I Rzesza (962-1806); II Rzesza (1871-1918); III Rzesza (1933-1945)


KOMENTARZE:

koalar # 2005-10-03

W wikipedii można przeczytać dokładniejsze nazwy tych Rzesz.

wybryknatury # 2010-08-01

Podobnie jak Rzesza zresztą.

mirnal # 2010-08-01

Były 3 rzesze niemieckie. Czyli l. mnoga. Są dwie Koree, 2 Jemeny, kiedyś Wietnamy i Niemcy.
Kiedyś czytałem artykuł o dwóch Dublinach - jeden dawny, drugi nowoczesny (taka metafora lit.).

tevex # 2010-08-01

Były 3 Rzesze. Były też 2 Warszawy - przedwojenna i powojenna. Wszystko może mieć liczbę mnogą ;).

mirnal # 2014-03-16

także Tevexy i Mirnale?

mirnal # 2014-03-16

"Wśród teatralnej rzeszy" - http://doroszewski.pwn.pl/haslo/megalomania/

mirnal # 2014-03-16

Czy dzisiaj potocznie można mówić Rzesza na Niemcy, czy jest to niepolityczne i niemile widziane? A w tekstach prasowych grozi to sądem?

przekorny # 2014-03-16

potocznie mówi się "jadę do Reichu", więc...

mirnal # 2014-03-16

jeśli mówi się, to 'do Rajchu'

mirnal # 2014-03-16

Nazwa wyszła z oficjalnego użycia po II wojnie światowej, na skutek procesu denazyfikacji, ponieważ kojarzyła się z imperialistycznymi ambicjami i nacjonalistycznym światopoglądem.

przekorny # 2014-03-16

>> jeśli mówi się, to 'do Rajchu'
też =)

mirnal # 2014-03-16

mnie chodzi o wymowę - jeśli piszemy Reich, to wymawiamy [rajch]

przekorny # 2014-03-16

wiem =)

~gosc # 2017-02-18

rzesza - luźna federacja księstw i mniejszych państewek
:)

~gosc # 2019-07-13

Wschodnia Rzesza to Austria; to dziwna para państw (Rzesza i Wschodnia Rzesza) - ten sam język, prawie identyczna nazwa...
Gdyby była Polska i Polska Wschodnia lub Francja i Francja Południowa...